Hướng dẫn học lý thuyết luật giao thông trong Công An Nhân Dân

0
81

Từ trang chủ các bạn vào menu

Chọn học luật dành cho công an

Các bạn chọn Thi thử

Phần họ tên các bạn nhập họ tên của mình hoặc ký tự bất kỳ

Hạng bạn chọn hạng xe bạn cần học luật và ấn bắt đầu thi

các bạn chọn câu trả bằng bằng cách bấm chuột vào đáp án 1,2,3,4 hoặc ấn bằng số theo thứ tự từ câu trả lời từ 1-4

chuyển câu hỏi bằng cách di chuyển chọn từng câu trả lời hoặc di chuyến nút lên xuống hoặc sang trái phải trên bàn phím.

sau khi xong bạn ấn kết thúc và ấn đồng ý

sau đó hệ thống sẽ hiện đáp án câu trả lời và số điểm đạt được của bạn

Các câu có số màu đỏ bên cạnh là câu trả lời bạn sai.

Trên đây là hướng dẫn học luật lái xe trong Công an nhân dân

Lưu ý phần mềm học luật và thi thật đều giống nhau nên các bạn yên tâm khi thi sẽ không có gì thay đổi, chúc các bạn thi tốt.

Bình Luận

Bình Luận

Hướng dẫn học lý thuyết luật giao thông trong Công An Nhân Dân
5 (100%) 1 vote