Vượt đèn đỏ có được nộp phạt tại chỗ không?

0
161

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người vượt đèn đỏ phải thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện theo trình tự.

Do vội nên tôi cố tình vượt đèn đỏ và bị Cảnh sát giao thông tuýt còi. Tuy nhiên do tình huống gấp tôi đã đề nghị được nộp phạt tại chỗ để tiếp tục lưu thông nhưng Cảnh sát giao thông không đồng ý. Tôi muốn hỏi, hành vi này đúng hay sai? Theo quy định, những lỗi vi phạm giao thông nào thì được nộp phạt tại chỗ?


Ảnh minh họa.

– Theo Khoản 1 Điều 56 của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.”

– Với hành vi vi phạm mà công dân đã trình bày “vượt đèn đỏ”, là hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông theo quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể:

+ Tại Điểm c Khoản 4 Điều 6 đối với phương tiện là xe mô tô: Mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.

+ Tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 đối với phương tiện là xe ô tô: Mức phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Căn cứ theo các quy định trên, hành vi vi phạm của công dân phải thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính và thực hiện các trình tự xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo phapluatnet

Bình Luận

Bình Luận

Vượt đèn đỏ có được nộp phạt tại chỗ không?
Đánh giá bài viết