Mức xử phạt xe máy không đi đúng phần đường, làn đường

0
32
Lỗi vi phạm giao thông, Luật giao thông, biên bản, lập biên bản
Điều khiển xe đi không đúng chiều, phần đường, làn đường

Chi tiết lỗi

Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà

Mức phạt300.000-400.000

Hình phạt bổ sungTước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng

Dừng, đỗ xe trong hầm đường bộ sai quy định

Chi tiết lỗi

Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định

Mức phạt500.000-1.000.000

Hình phạt bổ sungTước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng

Bình Luận

Bình Luận

Mức xử phạt xe máy không đi đúng phần đường, làn đường
Đánh giá bài viết