Biển báo cấm rẽ trái 123a không cấm quay đầu

0
164
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ mới với số hiệu QCVN 41/2016/BG5VT, Bộ GTVT triển khai áp dụng biển cấm rẽ trái 123a không cấm quay đầu trên cả nước.

Từ ngày 1/11/2016, biển báo cấm rẽ trái 123a không cấm quay đầu

Theo quy định trước đây ở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT về biển báo cấm rẽ trái mang số hiệu 123a có tác dụng cấm các phương tiện giao thông rẽ trái và kèm việc cấm các phương tiện giao thông quay đầu xe.

Nhưng đối với quy định mới chỉ cấm các phương tiện không được rẽ trái tại vị trí đặt biển báo nhưng có thể quay đầu đi khi gặp biển báo 123a. Điều này được ghi rõ tại phụ lục B, điểm 23 của QCVN 41:2016/BGTVT.

Từ ngày 1/11/2016, biển báo cấm rẽ trái 123a không cấm quay đầu

Đây là một điểm khá mới trong QCVN 41:2016/BGTVT mà nhiều người lái có thể chưa biết. Với sự thay đổi này, người lái sẽ thuận tiện hơn khi muốn đổi hướng tại vị trí có gắn biển báo 123a. Tuy nhiên, khi tiến hành quay đầu tại các nút giao nhau, người lái cần chú ý quan sát kỹ tình hình giao thông và xử lý phù hợp, tránh gây ùn tắc và mất trật tự giao thông.

Sở GTVT cho biết từ nay đến cuối tháng 10/2016, các khu quản lí đô thị xác định những vị trí thuận tiện và phù hợp để gắn biển báo

Bình Luận

Bình Luận

Biển báo cấm rẽ trái 123a không cấm quay đầu
Đánh giá bài viết