Thứ Ba, Tháng Mười Hai 11, 2018

Hệ thống báo hiệu

luật, giao thông, đường bộ, văn bản, hỏi đáp, pháp luật, thông tư, nghị định

Nhóm biển báo cấm

Cách nhận biết: Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen. Tác dụng: Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều...